Ben jij milieuprofessional? Dan heb je geluk!

VMx biedt jou professionele ondersteuning bij de uitoefening van jouw beroep! Dat doen we door belangenbehartiging, informatieverstrekking, netwerking en vorming aan te bieden.

.

VMx opleidingen

 1. Werkgroep ziekenhuis.jpg
  13 september '22

  Online werkgroep milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis

  De meeste ziekenhuizen zijn lid van VMx. Daarom bestaat sinds enkele jaren deze werkgroep voor milieucoördinatoren werkzaam in een ziekenhuis. Natuurlijk zijn ook milieucoördinatoren werkzaam in zorgbedrijven, jeugdverblijven, ... hierop welkom!

 2. business-deal-collaboration-colleagues-1483933.jpg
  20 september '22

  Opleiding competenties MER-coördinator: Communicatievaardigheden en krachtig communiceren - 1

  Affligem

  Sinds 1 januari 2020 is een MER-coördinator verplicht om over een erkenning te beschikken. Hiervoor moet je naast een inhoudelijke opleiding van 100 uur over basiskennis inzake MER en de verschillende disciplines ook een 40 uur opleiding volgen waarin de verschillende competenties aan bod komen waarover een MER-coördinator moet beschikken.

 3. beautiful-environment-field-570041.jpg
  27 september '22

  Infosessie De invloed van klimaat op fauna/flora

  Deze infosessie, met spreker ecoloog Herman Dierickx, gaat over de invloed van klimaat op onze natuur, onze planten en dieren. 

VMx nieuws

 1. 20 januari 2022

  Competente MER-coördinator

  Je wil een competente MER-coördinator worden? Dan heb je naast de basiskennis een diverse range van skills en competenties nodig: communicatieve en redactionele vaardigen, leren krachtig communiceren, leiderschap en coaching, samenwerken en de kunst van plannen en organiseren.

  Lees meer

 2. 10 januari 2022

  Landschap lezen: hoe doe je dat? En welke tips zijn er voor landschapsherstel en -onderhoud?

  Begin december 2021 vond het tweede deel van onze tweedaagse opleiding landschap lezen plaats. We maakten dezelfde wandeling als in we in het voorjaar deden, maar bekeken het landschap vanuit een andere invalshoek. Nu ging de aandacht naar de abiotiek, de geschiedenis en de cultuur, eerder naar de biotiek. De wandeling werd begeleid door Herman Dierickx. In dit artikel krijg je tips om het landschap te lezen en advies om landschapsherstel en -onderhoud.

  Lees meer

 3. 21 oktober 2021

  Thema-audit Omgevingsvergunningen legt positieve en verbeterpunten bloot

  Audit Vlaanderen voerde in de periode juli 2020 – september 2021 de thema-audit omgevingsvergunningen uit bij 15 lokale besturen. De focus lag op de aanpak van het proces rond het toekennen van een omgevingsvergunning door het gemeentelijke en provinciale niveau, de lokale besturen. Dit globale rapport bundelt de belangrijkste vaststellingen van deze audit en formuleert hierbij mogelijke verbeteracties. Daarnaast zijn goede prakijken uit de individuele audits opgenomen die als inspiratie voor andere lokale besturen kunnen dienen.

  Lees meer