Preventieadviseur en milieucoördinator

Provincie Oost-Vlaanderen avatar
4 mei 14:07 in Vacatures op VMx

Preventieadviseur en milieucoördinator

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit.

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?

Over de functie

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen heeft een waaier aan bevoegdheden en activiteiten (administratieve taken, laboratorium, recreatiedomeinen incl. landbouwactiviteiten, scholen, erfgoedcentra) met een impact op het welzijn van de medewerkers en het leefmilieu.

De preventiedienst ondersteunt de organisatie (beleid, medewerkers) bij de implementatie en opvolging van wettelijke aspecten (Welzijn op het werk/interne Milieuzorg) en aspecten inzake duurzaamheid. Het hoofd van de preventiedienst wordt geacht dit te managen.

Als preventieadviseur-milieucoördinator sta je aan het hoofd van de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk van het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.

Je geeft rechtstreeks leiding aan 5 tot 15 personeelsleden van verschillende niveaus.

Voor een uitgebreide functiebeschrijving verwijzen we je graag door naar onze website vacatures.oost-vlaanderen.be

Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen via onze website vacatures.oost-vlaanderen.be,
(zie  bijlagen bij de gepubliceerde functie van preventieadviseur-milieucoördinator).

Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving
 • via interne mobiliteit
 • via bevordering.

Ons aanbod

Het betreft een statutaire functie in voltijds verband.

De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Je wordt aangeworven in de graad van directeur (niveau A rang Ay) met de bijhorende salarisschaal (A5a-A5b). Minimum aanvangssalaris: € 4 039,66 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving
 • maaltijdcheques
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • flexibele werktijden
 • mogelijkheid tot telewerken
 • een degelijke verlofregeling
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie
 • vorming, training en opleiding
 • evenementen voor het personeel
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…

Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde.

 1. een praktijkgerichte schriftelijke test
 2. een assessment center
 3. een mondelinge test.

Op basis van het totaal behaald aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een arbeidsbeperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

Hoe solliciteren

Solliciteren kan via onze website vacatures.oost-vlaanderen.be en dit uiterlijk op woensdag 27 mei 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV waaruit blijkt dat je beschikt over 4 jaar aantoonbare professionele ervaring met leidinggeven. 
 • masterdiploma
 • getuigschrift van aanvullende vorming veiligheidskunde van het eerste niveau (KB 17/05/2007 – betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs)
 • getuigschrift milieucoördinator van het type A of het type B

Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team C;
via telefoonnummer: 09 267 71 26
of e-mailadres: personeel.teamC@oost-vlaanderen.be

Voor meer info over de jobinhoud kan je terecht bij de heer Jan De Tollenaere, preventieadviseur-milieucoördinator;
via telefoonnummer: 0496 59 76 54
of e-mailadres: jan.de.tollenaere@oost-vlaanderen.be

 

0 reacties