Procesbegeleider milieueffecten & mobiliteit

Team MER avatar
4 maart 09:56 in Vacatures op VMx

Procesbegeleider milieueffecten & mobiliteit

De functie in het kort

Als procesbegeleider milieueffecten & mobiliteit versterk je de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten in haar opdracht om een kwaliteitsvolle milieueffectrapportage te realiseren. Heb je interesse in het onderzoek naar de milieugevolgen van plannen en projecten? Wil je creatief mee je schouders zetten onder het milieuvriendelijker maken van deze initiatieven? Heb je in het bijzonder interesse in de beoordeling van mobiliteitsplannen en infrastructuurprojecten met een focus op strategisch niveau? Heb je affiniteit met thema’s mobiliteit en luchtkwaliteit en wil je je hierin of in andere milieuthema’s verder verdiepen? Haal je energie uit het samenwerken in teams en denk je graag na over duurzame toekomstige ontwikkelingen? Dan is onderstaande iets voor jou.

Je gaat samenwerken met andere teams om na te denken over toekomstige duurzame ontwikkelingen. Je bent bij het team Mer verantwoordelijk voor procesbegeleiding, adviesverlening, kwaliteitscreatie- en beoordeling, kennisopbouw en het begeleiden van onderzoeksopdrachten. Concreet versterk je het team voor specifieke milieuaspecten – bij voorkeur mobiliteit en luchtkwaliteit - en ga je de uitdaging aan om de milieueffectenbeoordeling op strategisch niveau mee uit te denken en nadien ook te beoordelen. In het omgevingsbeleid spelen geïntegreerde processen waarbij ruimtelijke en mobiliteitsaspecten samen worden afgewogen immers meer en meer een hoofdrol. Inzicht in de milieueffecten zijn noodzakelijk bij die afweging.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting, bij voorkeur met een affiniteit voor mobiliteit of milieu of een ander diploma of getuigschrift in een wetenschappelijke richting, bij voorkeur met een affiniteit voor mobiliteit en milieu dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02 (opent in nieuw venster)

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/ (opent in nieuw venster)

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs),  moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het divers Vlaanderen van morgen!

Wat bieden we?

Je krijgt een contract van onbepaalde duur in de graad van adjunct van de directeur met bijhorende salarisschaal A111. Op https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen/salarissimulator (opent in nieuw venster) kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

We bieden je, naast een maatschappelijk relevante job en een aantrekkelijk salaris, ook maaltijdcheques. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.

Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met je privésituatie. Je krijgt 35 dagen vakantie per jaar en bovendien ben je vrij tussen Kerstdag en Nieuwjaar.

Tijdens de schoolvakanties kun je voor kinderen tussen 3 en 14 jaar gebruikmaken van opvang in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge).

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid? [https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen] (opent in nieuw venster)

De werkplek

Departement Omgeving, Koning Albert II laan, 20, Brussel 1000, België

Routeplanner

Hoe solliciteren?

In het selectiereglement vind je meer informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure. Neem dit aandachtig door voor je solliciteert. Bewaar ook zelf een kopie van het selectiereglement; zo heb je steeds alle relevante informatie bij de hand tijdens het verdere verloop van de procedure.

Solliciteer tot en met 20 maart 2020

1 reactie