Milieucoördinator

INEOS Styrolution Belgium avatar
3 maart 12:15 in Vacatures op VMx

Milieucoördinator

INEOS Styrolution Belgium NV situeert zich in het grootste chemische productiecentrum van België, gelegen aan de Schelde, in het meest noordelijke deel van de Antwerpse haven. Met het oog op het verder professionaliseren van de groeiende organisatie is INEOS - Styrolution op zoek naar een:

 

Milieucoördinator

 

Als milieucoördinator verzeker je dat INEOS Styrolution Belgium N.V. voldoet aan de milieuwetgeving (CODEX, VLAREM, VLAREMA, VLAREBO, VLAREBO, ...) en interne milieu-vereisten, in het bijzonder de INEOS-richtlijnen.

 

In deze nieuwe functie versterk je de afdeling veiligheid, gezondheid en milieu (SHE – Safety, Health, Environment).

 • Je bent Verantwoordelijk voor de naleving van de milieuwetgeving op Europees, federaal, regionaal en lokaal niveau. Je volgt nieuwe en gewijzigde wetgeving op en je staat in voor de praktische implementatie, alsook de opvolging ervan binnen de organisatie. Hiertoe voer je de nodige controles uit in het veld.
 • Je staat er ook voor in dat alle milieumetingen worden uitgevoerd en resultaten worden geregistreerd, zodat ze intern en voor de autoriteiten beschikbaar zijn.
 • Verder draag je verantwoordelijkheid voor het afvalbeheer van de organisatie. Dit omhelst het beheer van afval en afvalwater en je brengt jaarlijks verslag uit aan de autoriteiten.
 • Het beheren van een milieuzorgsysteem volgens ISO 14001, is je niet vreemd en je zorgt ervoor dat de standaardvereisten hieromtrent worden nageleefd.
 • Je definieert de milieudoelstellingen van de organisatie en volgt ze op. In aanvulling hierop stel je programma's ter verbetering van het milieu voor.
 • Je coördineert de milieuvergunningsprocedure door advies te geven over investeringen en projecten mbt milieu en je evalueert of er afzonderlijke veiligheidsrapporten of milieueffectrapporten moeten worden opgesteld of gewijzigd. Je volgt de evolutie van nieuwe/gewijzigde vergunningsvoorwaarden en de toepassing ervan binnen de organisatie.
 • Je bent een aanspreekpunt voor de interne en externe communicatie over milieuthema's door het rapporteren van wettelijk verplichte rapporten (bv. jaarverslag), communicatie met de autoriteiten en betrokken partijen in geval van incidenten, klachten en inspecties. Je organiseert de nodige opleidingen en je treedt op als single point of contact voor externe en interne milieuvraagstukken alsook contacten met naburige partners. Je bent ook verantwoordelijk voor de interactie met de lokale milieu-inspectie en je vertegenwoordigt INEOS Styrolution Belgium in relevante Europese, federale, regionale en lokale netwerken (Plastics Europe, Essenscia, Port of Antwerp, ....).
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling, implementatie, toepassing en evaluatie van meer milieuvriendelijke productiemethoden en producten. Je voert de nodige opleidingen uit om de specifieke milieu kennis up-to-date te houden. Je bent verantwoordelijk voor tijdige en correcte input in de jaarlijkse GRI-rapportage van de organisatie.
 • Tenslotte zorg je voor een goede samenwerking met de energiemanager op het gebied van milieu en energie gerelateerde onderwerpen.

 

 

 Jouw profiel

 

Motivatie, affiniteit met milieu aangelegenheden en de vaardigheid om je mening en kennis over te brengen zijn kenmerkend voor jou? Misschien ben jij binnenkort onze nieuwe collega! Wat verwachten wij van jou:

 • Je bent scheikundig, industrieel of bio-ingenieur en je beschikt over een attest als milieucoördinator (type A).
 • Je hebt reeds ervaring in een scheikundige omgeving.
 • Je bent op de hoogte van de milieuwetgeving en internationale standaarden mbt milieu.
 • Naast Nederlands, spreek en schrijf je vlot in het Engels.
 • Je voelt je sterk betrokken bij de milieuproblematiek.

 

Interesse?

Bezorg ons nog vandaag je CV en begeleidende motivatiemail op steven.vanbesien@altior.be. Voor vragen kan je terecht bij Steven Vanbesien, Consultant van Altior Executive Search Consultants die ons voor deze vacature ondersteunt, op het nummer 056/62 26 30.

4 reacties