Milieu Coördinator Renewable

19-08-19 13:59 in Vacatures op VMx

Milieu Coördinator Renewable

Als Milieu Coördinator ben jij hét aanspreekpunt binnen het departement Renewable Energies Belux voor alle milieu-gerelateerde aspecten van onze business. Daarnaast overwaak je de compliance op gebied van HSE met de wetgeving, de vergunningen van onze parken en de interne regels en normen. Afhankelijk van de noden van het departement neem je ook bepaalde actuele HSE onderwerpen op je. Je hanteert hierbij een pragmatische en constructieve aanpak, om samen met het departement tot oplossingen en compliance te komen. Je promoot een milieubewust beleid en neemt initiatieven om dit in stand te houden en verder te ontwikkelen. Je staat de HSE Manager binnen Renewable Energies Belux bij, die verantwoordelijk is voor de wettelijke taken van milieucoördinator en preventieadviseur. Je werkt onder zijn verantwoordelijkheid. 

Jouw missie

 • zelfstandig coördineren van alle relevantie milieuaspecten en -verplichtingen (ikv takenpakket milieucoördinator)
 • verder uitbouwen en onderhouden van het milieubeheersysteem
 • voorbereiden van het milieujaarverslag van de milieucoördinator
 • verzorgen van de milieurapportering aan de BU/ENGIE
 • beheer van aanstellingen van de milieucoördinator voor nieuwe parken
 • expertise opbouwen en acties ondernemen inzake:
 • duurzaam materialenbeleid + afvalbeheer + afbraaktechnieken voor de afbraak van windturbine- en solarprojecten
 • biodiversiteitsaspecten van windturbineprojecten (bridages voor vleermuizen/vogels, compenserende maatregelen, etc.)
 • behandelen van klachten van omwonenden/bedrijven/milieu-inspectie
 • ondersteunen van HSE-teamleden in het beheer van hun projecten (bv. analyse slagschaduwcontouren, oplijsten van receptoren voor programmatie in slagschaduwbeheersingssysteem, evalueren van geluidsstudies)
 • opvolgen van de nieuwe Vlaamse, Waalse, Belgische en Europese wetgeving met impact op veiligheids- en milieugebied. Bepaling van de noodzakelijke acties en regelmatige overwaking van de voortgang ervan. Je beheert hiervoor de betrokken registers voor de wettelijk opvolging, maar borgt ook interne/norm-gerelateerde eisen
 • analyse en opvolging van compliance van vergunningen (milieu-/bouw-/permis unique). Je beheert hiervoor een database/interne tool en houdt deze up to date. Je volgt de status van de acties op met de betrokken teams. Bij de start van een project beoordeel je het project kritisch op alle vergunningsvoorwaarden, zodat eventuele hindernissen vroegtijdig gedetecteerd én aangepakt worden
 • opvolgen van officiële overdracht van vergunningen
 • aanvullen en beheren van de interne database met veiligheids- en milieu gerelateerde instellingen voor de windturbines (bv. geluidsbridages, ijsdetectieparameters, etc.)
 • overwaken van de controleverplichtingen van het departement, zoals bv. regelmatige opvolging van slagschaduwrapportage, controle van de geluidsbridages, etc. Je bouwt hiervoor de nodige kennis en expertise op in alle relevante domeinen en werkt nauw samen met het team Operations & Maintenance
 • beheer van het overzicht van gevaarlijke producten aanwezig op/gebruikt in onze eigen installaties (zowel kant milieu als veiligheid)
 • behandelen van ad hoc vragen over diverse HSE-gerelateerde onderwerpen
 • bijdragen aan het maandverslag voor de IDPBW en voor het management
 • geven van input voor het jaaractieplan voor Renewables

Jouw profiel

je beschikt over een technische vorming met minimaal een professionele bachelor of equivalente ervaring

 • je hebt minstens een getuigschrift Milieucoördinator Niveau B. Kennis van/ervaring met de Waalse milieuwetgeving is een absolute meerwaarde
 • een getuigschrift Preventieadviseur Niveau 2 of hoger is een meerwaarde (bij gebrek hieraan ben je bereid dit op termijn te behalen, indien de hiërarchie dit vraagt)
 • je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring. Ervaring met milieu gerelateerde aspecten van hernieuwbare energie (wind en solar) is een meerwaarde maar geen must
 • je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands, Frans en Engels
 • je komt terecht in een dynamische en snel groeiende omgeving. Naast je vaste taken komen er vaak onverwachte vragen op je af. Hiermee omgaan is voor jou geen probleem (stressbestendig, willingness to change & grow)
 • je krijgt veel vrijheid in het beheren van je agenda, maar daar wordt de nodige flexibiliteit tegenover verwacht, zowel naar tijdsbesteding als geografische verplaatsingen in heel België (bv. avondbezoek bij omwonenden naar aanleiding van een klacht)
 • je kan zelfstandig werken en neemt initiatief, ook zonder hiervoor aangestuurd te worden. Je werkt gestructureerd en je rapporteert duidelijk. Je geeft proactief de nodige feedback en input aan je hiërarchie
 • je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent in staat met de nodige autoriteit en expertise maar ook empathie mensen aan te spreken (management, industriële klanten, overheden, inspectiediensten, omwonenden, etc.)
 • je hebt hierbij van nature aandacht voor de relatie tussen veiligheid en milieu/imago/wettelijke eisen/klantgerichtheid
 • je bent oplossingsgericht en neemt de zaken pragmatisch aan, daarbij rekening houdend met de wettelijke eisen en het intern beleid. Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • je bent in staat om een moeilijke boodschap over te brengen en een constructieve samenwerking te onderhouden met andere teams. Je zoekt actief naar oplossingen om samen met je collega's de vereiste doelstellingen (compliance, tevreden stakeholders, etc.) te behalen
 • een kritische ingesteldheid en zin voor initiatief ter verbetering van de processen en het milieubeleid zijn een must

Als een van de grootste energiebedrijven ter wereld wil ENGIE het voortouw nemen in de energietransitie in Europa. Daartoe zet de Groep haar ontwikkeling in energiediensten, in elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen en in digitale toepassingen versneld door. De Business Entity Renewable Energies (RES) Belux, die deel uitmaakt van de Business Unit Benelux, legt zich toe op de ontwikkeling en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen: onshore windturbines en zonne-energie.

ENGIE Electrabel biedt jou

 • een competitief salaris aangevuld met tal van voordelen
 • een brede waaier van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • een voorrang aan interne mobiliteit door eerst onze werknemers op de hoogte te brengen van nieuwe vacatures
 • een gezond evenwicht tussen werk en privé
 • een ruim aanbod van formele en informele netwerken, o.a. dankzij ENGIE, de internationale nutsgroep waar we deel van uitmaken

Jouw HR-contactpersoon

Karin - 02 213 55 07 -  karin.zorayan@engie.com

Werkplaats: Boulevard Simón Bolívarlaan 34-36, 1000 Brussel

5 reacties