Omgevingsambtenaar, specialisatie Milieu (m/v/x)

Stad Aalst avatar
3 juli 13:37 in Vacatures op VMx

Stad Aalst zoekt een omgevingsambtenaar, specialisatie milieu. Heb je interesse in de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen (milieuluik)? Kan je problemen analyseren, oplossingen formuleren én beschik je over goede communicatievaardigheden? Lees dan snel verder! 

 • Functie

Het team Vergunningen en handhaving Milieu maakt, samen met het team Natuur en duurzaamheid, deel uit van de dienst Milieu en natuur. Het team voert alle wettelijke en facultatieve taken uit m.b.t. milieuwetgeving en staat in voor een efficiënt handhavingsbeleid.

 

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je staat in voor het nazicht van de omgevingsvergunningsdossiers op volledig- en ontvankelijkheid.
 • Je behandelt de omgevingsvergunningsdossiers en formuleert een advies voor het college van burgemeester en schepenen of andere overheden.
 • Je volgt bodemsaneringsprojecten op en behandelt diverse milieuklachten.
 • Je informeert en adviseert burgers, bedrijven en andere stadsdiensten m.b.t. omgevingsvergunningen.
 • Je volgt de milieuwetgeving op en zorgt voor de correcte toepassing ervan.

 

 • Profiel
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig.
 • Je bent in staat om beslissingen te nemen op basis van (on)volledige informatie.
 • Je denkt proactief mee met anderen en kan na een analyse van de informatie een onderbouwd advies formuleren.
 • Je behandelt en begeleidt klanten op een transparante, integere en objectieve wijze. 
 • Aanbod
 • Een uitdagende en gevarieerde functie in een dienstverlenende organisatie waarin je je talenten als coördinator kan benutten én ontwikkelen.
 • Weddeschaal A1a-A2a (brutowedde tussen 2928,63 €/maand en 4852,74 €/maand) afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring).
 • Een voltijds contract van één jaar met kans op verlenging. Er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd.
 • Selectieprocedure
 • Functiebeschrijving: als bijlage

Heb je de functiebeschrijving gelezen en heb je toch nog vragen over de inhoud van de functie, contacteer dan Michael Smekens, diensthoofd Ruimtelijke Ordening, via michael.smekens@aalst.be   


Heb je de publicatie gelezen en heb je toch nog vragen over de selectieprocedure, contacteer dan Ciska De Bock of Sara Temmerman, selectiedeskundige, via 053 72 32 50 of personeelsdienst.selecties@aalst.be

Hier kunt u het document bij dit bericht downloaden.

646 reacties