Over Expeditie

Expeditie

Op de bestuursvergadering van 25 april kwamen 2 praktijkproblemen naar boven:

  • het fenomeen van de wildgroei van beleidsdocumenten die gebruikt worden als argument om vergunningen te weigeren of procedures stop te zetten.
  • hoe omgaan met verschillende overheden, vb. wanneer info wordt opgevraagd die ze niet mogen vragen of info zoals keuringsverslagen, historiek van kadastrale percelen, … die niet verplicht is  om toe te voegen aan een vergunningsaanvraag?

Om hierop een antwoord te bieden en een oplossing uit te werken die zinvol is voor alle leden, leek het ons zinvol om hiervoor de methodiek van ‘Expeditie’ aan te wenden.

 Wat verstaan wij onder een expeditie?

  1. Samen met een groep van gelijkgezinde, betrokken en geëngageerde leden vatten we deze reis aan.
  2. We schrijven een specifieke uitdaging uit. De bestemming is inspirerend en richtinggevend.
  3. De reis of traject is grotendeels bepaald door de deelnemers zelf en het proces is co-creatief (inzet van de kracht/kennis van de deelnemers).
  4. De gids faciliteert en zorgt voor een veilige, inspirerende omgeving en een permanente betrokkenheid (o.m. door eigen en externe expertise in te brengen).
  5. Het resultaat of ‘outcome’ is er niet enkel voor de deelnemers maar voor alle VMx-leden.

Afspraak hiervoor op 3 september van 10 uur tot 12 uur bij VMx, bedrijvencentrum De Punt, Zaal Agnes, Kerkstraat 108, Gentbrugge. Tijdens dit overleg gaan we onze expeditie vorm geven: hoe gaan we te werk, welk proces gaan we volgen, hoe geven we hieraan meerwaarde voor alle leden, hoeveel keer komen we samen en waar, wat is ieders rol, … 

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Gratis (mits inschrijving) Gratis

Deel met anderen