Over Opleiding competenties MER-coördinator dag 2: Krachtig communiceren

Opleiding competenties MER-coördinator dag 2: Krachtig communiceren

Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief MER te bekomen is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dit verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator.
De MER-coördinator heeft de leiding over het team van de erkende MER-deskundigen en staat in voor de organisatorische aspecten binnen het MER waarbij onder meer communicatie met de verschillende partijen en aansturing en coaching van het team belangrijk zijn. Daarnaast is de MER-coördinator ook verantwoordelijk voor de scoping, de uitwerking van de disciplines die binnen het MER niet als sleuteldiscipline worden beschouwd, de algemene hoofdstukken (inleidende en besluitende hoofdstukken) en de niet-technische samenvatting.

Met de invoering van de omgevingsvergunning en de integratie van de milieueffectrapportage binnen de vergunningsprocedure wordt de rol van de MER-coördinator nog belangrijker aangezien het MER binnen een zeer strakke timing afgewerkt zal moeten worden en een goede organisatie van de opmaak nog crucialer wordt.

Belangrijk hierbij te vermelden is dat een MER-coördinator geen MER-deskundige hoeft te zijn. Deze taak kan ook uitgevoerd worden door een milieucoördinator die de erkenning van MER-coördinator heeft, in het geval dat hij/zij niet het MER coördineert van het bedrijf in kwestie (nog steeds onafhankelijk optreden).

Door het volgen van deze opleiding van 4 dagen heb je reeds 24 van de 40 uur opleiding over competenties op zak voor de erkenning tot MER-coördinator.

Programma

8u30 – 9u00: Onthaal

We starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. ’s Middags is er een broodjeslunch voorzien.

De deelnemer leert te spreken vanuit zijn eigen kracht, enthousiasme en visie, terwijl hij in verbinding blijft met de ander (of de groep).

  • werken met perceptuele posities (leren de situatie bekijken vanuit verschillende posities)
  • leren afstemmen op en leren gebruiken van de communicatieve voorkeurskanalen 
  • intentie en outcome van de communicatie leren formuleren
  • mentale stemming en lichaamshouding activeren om te komen tot boodschap met kracht

Spreker: Ann Sterckx

De andere dagopleidingen 'Competenties MER-coördinator' gaan door op 17/9, 27/9 en 1/10 bij VMx in Gentbrugge.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 290,00
Niet-leden € 450,00

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact. Voor deze opleiding kan u gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van uw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geeft u de deelnameprijs in. De kmo-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. U vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de kmo-portefeuille terug.

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener kmo-portefeuille DV.O207084

Deel met anderen