Over Infosessie Biodiversiteit op bedrijfsterreinen 2.0 (volzet)

Infosessie Biodiversiteit op bedrijfsterreinen 2.0 (volzet)

We destilleerden 10 vragen uit de evaluaties van de eerdere sessies en gaan hiermee aan de slag in een vervolgopleiding. In de voormiddag vindt dus een kort binnengedeelte plaats waarbij onze spreker Herman Dierickx een antwoord geeft op de 10 vragen (en uiteraard is nog ruimte voor bijkomende vragen) en in de namiddag bezoeken we het biodivers bedrijfsterrein waarbij we verder ingaan op het voormiddaggedeelte en in de praktijk gaan zien en ervaren wat een biodivers terrein kan betekenen voor mens en natuur!

Programma – 24/9/2020

9u00 – 9u30: Onthaal

9u30 – 10u00: Welkom (Vincent Wees) en inleiding (Sarah Vande Cavery, Buckman) 

Sara deelt haar ervaringen over hoe ze bij Buckman gestart zijn met biodivers groenbeheer. 

10u00 – 11u30: Herman Dierickx geeft een antwoord gegeven op de volgende 10 vragen:

 1. Voor veel bedrijven is de stap naar een nulmeting/nulinventaris (te) groot. Maar welke (kleine) ingrepen zijn vaak en op veel plaatsen inzetbaar, dit misschien niet altijd met 100% resultaat, maar als bedrijven moeten kiezen tussen 0% biodiversiteit en 75% is 75% toch al beter dan niets!
 2. Welke zijn goede praktische tips om dit aan te pakken op bedrijfsterreinen?
  • welke vaste planten (bloemen, struiken, …) zijn zeker aan te raden?
  • voedselbos (onderscheid voor menselijke en niet-menselijke consumptie want dikwijls in verontreinigd gebied, maar voor insecten en vogels): welke soorten kunnen ‘overal’ gedijen? Of vb. voor op zandgrond, leemgrond, kleigrond + (half)schaduw, zon
  • ingrepen zoals bloemenweide, poel, bijenhotels…: waar moet je op letten bij de start, aanschaf (grootte - materiaalkeuze - merken/leveranciers…), …
 3. Welk naslagwerk, bronnen, … raadpleeg je om een plantenkeuze of inrichtingskeuze te maken?
 4. Hoe zit een nulmeting/nulinventaris eruit en hoe wordt opgemaakt? Kan hiervan een vb. getoond worden?
 5. Welke grondstalen worden er best genomen en waarom, welke parameters dienen te worden bekeken en bij welke labo’s kan men hiervoor terecht? Welk kostenplaatje hangt hieraan vast?
 6. Welke wetgeving ligt aan de basis hiervan? Bestaat er wetgeving inzake groenschermen, natuur, biodiversiteit op bedrijfsterreinen?
 7. Tijdelijke natuur in de praktijk: in welke gevallen start je hieraan en wanneer beter niet? Wat dien je hiervoor praktisch te doen?
 8. Kosten-batenanalyse: vergelijking kosten gewoon traditioneel groenbeheer en ecologisch groenbeheer.
 9. Hoe overtuig je het management? Hoe krijg je je collega’s mee in dit verhaal? Welke stappen dien je hiervoor te ondernemen? Vb. van een moeilijk dossier uit de praktijk met concrete argumenten om exploitanten te overtuigen.
 10. Op welke manier moet je dergelijk project opvatten, opstarten, uitvoeren? Hoe verloopt dergelijk project?

Je mag zelf ook nog vragen bezorgen die kunnen behandeld worden op deze infosessie. 

11u30 – 12u30: Lunch

12u30 – 15u30: Bezoek biodiverse bedrijfstuin

Milieucoördinatoren en MER-deskundigen biodiviersiteit ontvangen een attest permanente vorming na het volgen van deze opleiding (4,5 u). 

Inschrijven

Sorry, de inschrijvingsperiode is voorbij.

Prijzen

Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 20 tot 30% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. 

Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Als je gebruik maakt van een PO-nummer moet dit gericht zijn aan:
2Mpact nv
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
BE 0472 134 137

Deel met anderen