Over Infosessie SDS'en in de praktijk

Infosessie SDS'en in de praktijk

Een Safety Data Sheet (SDS) of veiligheidsinformatieblad (VIB) is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat, en aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk. 

Wie een dergelijke stof of preparaat in de handel brengt (als producent, importeur of verdeler) moet aan de professionele gebruiker ervan een veiligheidsinformatieblad verstrekken. De bedoeling is dat deze laatste:

  • weet welke gevaarlijke chemische agentia op de werkplek aanwezig zijn;
  • weet welke de risico's verbonden aan het gebruik ervan zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en voor het milieu;
  • de nodige maatregelen kan treffen voor de bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het milieu op het werk.

Het programma ziet eruit als volgt:

  • 08u30 - 09u00: Onthaal 
  • 09u00 - 11u00: Wettelijk kader gelinkt aan de praktijk: hoe lees je een VIB? Wat doe je als je een VIB ontvangt? Wat is voor jou van toepassing?
  • 11u00 - 11u30: Pauze 
  • 11u30 - 13u00: Extend SDS-en, SUMi, oefening, …

Vanaf 1/12/2019 wijzigt de KMO-portefeuille. Wil je nog genieten van de huidige kortingspercentages vraag dan je KMO-portefeuille aan voor 1/12/2019. Deze opleiding wordt georganiseerd door 2Mpact voor VMx vzw. Voor deze opleiding kan je gebruik maken van 30 tot 40% subsidie op de deelnameprijs in functie van jouw specifieke bedrijfssituatie via de kmo-portefeuille. Op de online registratiemodule van de kmo-portefeuille geef je de deelnameprijs in. De KMO-portefeuille wordt het best aangevraagd na ontvangst van de factuur. Je vindt hier de algemene voorwaarden en privacy policy en meer informatie over de KMO-portefeuille terug. Organisatie verzorgd door 2Mpact, erkend dienstverlener KMO-portefeuille DV.O207084

Vanaf na 1/12/2019 bedragen de percentages subsidie 20 of 30%.

Inschrijven

U kunt zich nog inschrijven. Komt u ook?

Ja, ik wil me inschrijven

Prijzen

Ticket Prijs
Leden € 165,00
Niet-leden € 250,00

Deel met anderen