Driedaagse opleiding over biodiversiteit

26 oktober 2020
by Sylvie Baert

Onze natuur heeft te lijden onder versnippering, verzuring, verdichting, vervuiling, verdroging, verharding, vermesting. Actie is nodig om onze biodiversiteit te ondersteunen en opnieuw te helpen floreren. Daarom heeft VMx een opleidingsprogramma klaarstaan die jou van A tot Z kan helpen naar een meer ecologisch en biodivers beheer van de bedrijfsterreinen. In 3 dagen word je bijgeschoold inzake biodiversiteit (achtergrond), de basisprincipes van een biodivers beheer en zie je ook hoe dit er in de praktijk uitziet. Hierbij krijg je ook meer uitleg over voedselbossen, permacultuur, natuurbeheer, poelen, …

Programma

De eerste opleidingsdag vindt plaats in Gentbrugge op 22 april. We verwelkomen verschillende sprekers.

We starten de dag met een inleiding over de Green Deals door Niels Willo van het Departement Omgeving, gevolgd door een toelichting over de wetgeving inzake (tijdelijke) natuur door Peter Claus (Corridor). Na de lunch deelt Sarah Vande Cavey, intern milieucoördinator bij de Gentse site van het Amerikaans Chemiebedrijf Buckman, haar ervaringen met het introduceren van een biodivers terreinbeheer. De rest van de dag is ecoloog Herman Dierickx aan het woord. Hij gaat in op alle belangrijke aspecten van een biodivers groenbeheer in de praktijk:

 • Achtergrond problematiek biodiversiteitsverlies
 • Toelichting biodiversiteit: natuurgebied, corridor, stapsteen
 • Rol van de milieuprofessional in dit verhaal
 • Algemene principes natuurbeheer
 • Grasland/bloemenweide – maaibeheer  – hooimijt
 • Aanleggen van een poel en infiltratiezone
 • Bos – voedselbos
 • Het belang van communicatie
 • Kostenplaatje (vergelijking met traditioneel beheer)
 • Het belang van de nulinventaris 
 • Bijzondere voorwaarde omgevingsvergunning: groenscherm bestaande uit inheems groen
 • Lijst met planten die het bijna altijd goed doen op vlak van biodiversiteit
 • Lijst met website en literatuur, eventueel aannemers die gekend zijn met deze materie

De 2de dag vindt plaats op 27 april en de derde dag van deze opleiding op 11 mei in Noord-West Brabant. Deze gaan volledig buiten door en bestaan uit telkens 2 terreinbezoeken. Hetgeen je op 22 april zag in theorie zie je op deze dagen in de praktijk.

Interesse om het ganse traject te volgen? Neem contact op met sylvie@vmx.be en wij zorgen voor jouw inschrijving.