Online werkgroep voor interne milieucoördinatoren

18 juni 2020
by Sylvie Baert

Dit leerde ons dat sommige bedrijven zwaar zijn getroffen door de Corona-crisis waardoor er deeltijds tijdelijke werkloosheid moest opgenomen worden of zelfs een collectieve sluiting was. Bij andere bedrijven was er minder impact, maar was er wel een lagere vraag, minder bestellingen of kon men niet verder werken doordat er onvoldoende grondstoffenaanvoer was. Maar ook zijn er bedrijven waar het business as usual was of zelfs met meer werk dan voor de Corona-crisis.  Bij de meeste bedrijven was thuiswerken de norm voor bedienden met online-vergaderingen i.p.v. fysiek. Sinds begin juni begint daar voor sommige bedrijven opnieuw verandering in te komen (mits de nodige maatregelen). Doordat er in sommige gevallen tijd vrij kwam kon er achterstallig werk gedaan worden, kon de omgevingsvergunning geactualiseerd/hernieuwd worden of was er tijd voor een compliance check, aangifte biocides, duurzaamheidsprojecten (KPI’s milieu, circulaire economie, ecologische voetafdruk, …).

Naast verschillende andere agendapunten (zoals controle en onderhoud van KWS-afscheiders, de decretale milieuaudit, de energieaudit, ...) bespraken we ook dat vanaf 1 januari 2021 keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren) in aparte afvalcontainers moeten worden ingezameld.

Deze nieuwe verplichting zal leiden tot minder voedselverlies, minder restafval dat verbrand moet worden en een toename van de geproduceerde hoeveelheid biogas en digestaat.

Deze gescheiden inzameling geldt voor:

  1. Bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid uit 9 sectoren zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, woonzorgcentra,  penitentiaire centra, kazernes van de strijdmachten, bedrijven en instellingen, restaurants, brasserieën en hotels, feestzalen en polyvalente zalen, cateringbedrijven als aan bepaalde hoeveelheden wordt voldaan.
  2. Super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van 400 m²

Bovenstaande hoeveelheden dienen bekeken te worden per vestiging.

De verplichting zal vanaf 31/12/2023 algemeen gelden voor alle bedrijven ongeacht het serveren van warme maaltijden. Dit betekent dat elk bedrijf een oplossing dient te voorzien voor het inzamelen van alle etensresten die vrijkomen (bv. etensresten van broodjes, fruit, boterhammen, yoghurt,…). Natuurlijk kunnen bedrijven die minder dan 80 kg per week produceren beroep doen op de huishoudelijke GFT-ronde (indien ze daar op gelegen zijn en die bestaat in die gemeente).

Lees hier het volledige verslag van deze interessante werkgroep. Ook interesse om deel te nemen aan een werkgroep? Houd dan zeker onze opleidingskalender in de gaten.