Vlaanderen is morsdood

Vlaanderen is morsdood

30 september 2019 by Sylvie Baert

IMG_1445.jpg

“In Vlaanderen is er geen natuur. Vlaanderen is op vandaag heel weinig biodivers. De kloof tussen de mens en de natuur is heel groot. De mens heeft geen band meer met de natuur.”

Aan het woord is Herman Dierickx, biodiversiteitsexpert, tijdens de laatste VMx Infosessie Biodiversiteit op bedrijfsterreinen 2.0. “Als je bedrijf kiest voor een biodivers beleid brengt je bedrijf Vlaanderen terug tot leven. Elk bijkomend plekje met meer natuur in Vlaanderen is gewonnen én elke vierkante meter telt!”

Wat is een biodivers beleid in essentie?

  • Pesticidevrij beheer
  • Meststofvrij beheer en zelfs verdere verschraling van de grond. Want hoe armer de grond, hoe rijker de natuur
  • Ruimte voor verwildering en een minimum aan ingrijpen, vb. 2 keer per jaar maaien en afvoeren

Tijdens deze opleiding werden 10 prangende vragen over biodiversiteit beantwoord. Wil je meer weten? Houd de agenda in de gaten en schrijf je snel in voor de komende biodiversiteitsopleiding!