Mobiliteit

Mobiliteit

24 april 2019 by Sylvie Baert

cars-city-citylife-63505.jpg

Wist je dat?

 • op de rotonde er vaak een kunstwerk op een heuvel staat, niet in de eerste plaats omwille van dat kunstwerk, maar wel omdat die heuvel maakt dat je het aankomend verkeer pas laat kan zien – waardoor er minder vaak gevaarlijk en snel wordt ingevoegd.
 • je met het Pendelfonds subsidies kan krijgen om mobiliteit aan te pakken binnen je bedrijf?
 • een goed ingesteld verkeerslicht in principe meer auto’s rechtdoor kan verwerken dan een rotonde, maar dat er soms goede redenen zijn om toch te kiezen voor een rotonde?
 • structureel één of meerdere dagen thuiswerk of woon-werkverkeer met de (elektrische) fiets goed is om de file te verkleinen, voor je portemonnee én voor je gezondheid – maar niet noodzakelijk leidt tot minder verkeer op de weg?
 • je met de testkaravaan als werknemer verschillende vervoersmiddelen kan uitproberen voor je woon-werkverkeer?
 • je door je manier van rijden op snelwegen files zowel kan veroorzaken als oplossen?
 • je soms met een verfpot, een welgemikte bloembak of een andere simpele ingreep die gewenst gedrag benoemd, structurele files kan reduceren of de verkeerveiligheid on site en op de weg sterk kan verbeteren?
 • je als bedrijf in elke provincie gratis advies kan krijgen over duurzaam woon-werkverkeer?
 • er veel verschillende studies bestaan inzake mobiliteit bij een vergunningsaanvraag (mobiliteitstoets, mobiliteitsstudie, MOBER, MER-MOBER)?
 • er heel wat goede mobiliteitsdeskundigen bedrijven graag bij staan met raad en daad om hun on site en off site verkeersissues op te lossen, al dan niet in gesprek met de overheden en aanbieders van openbaar vervoer?
 • je als bedrijf je eigen dienstvoertuigen na de werkuren kan aanbieden aan omwonenden als deelwagen?