About Kennismaking sloopdeskundigen

Kennismaking sloopdeskundigen

VMx organiseert een kennismakingsmoment van 10 uur tot 12 uur op dinsdag 21 januari bij De Punt, zaal Adele in Gentbrugge voor sloopdeskundigen (deskundigen die sloopopvolgingsplannen opmaken).

We willen hiermee peilen of er nood is aan een werking binnen VMx voor deze doelgroep en indien wel, wat deze werking dan zou kunnen inhouden.

De activiteiten in het kader van de sloopopvolging brengen ook heel wat verplichtingen en aansprakelijkheden met zich mee. Het is dan ook belangrijk dat de deskundigen zich rond dit thema verenigen en een gemeenschappelijke inspraak verzorgen hierrond bij de verschillende stakeholders: OVAM, Tracimat, architecten, …

Register

Sorry, the registration period is over.

Share with others